Terapia logopedyczna

KONSULTACJA/ DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
Diagnoza przeprowadzana jest na podstawie wywiadu obserwacji dziecka w celu oceny poziomu rozwoju komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, oceny aparatu mowy, rozwoju percepcji słuchowej i wzrokowej
TERAPIA LOGOPEDYCZNA terapia prowadzona jest na podstawie przeprowadzonej diagnozy,