Terapeuci

Nasz Zespół to wykwalifikowani terapeuci Integracji Sensorycznej (certyfikat II stopnia SI), fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, logopeda

Wszyscy terapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno z zaburzeniami w zakresie integracji sensorycznej, jak również z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, spektrum autyzmu, oraz innymi deficytami rozwojowymi.

Zespół terapeutów podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach specjalistycznych, doskonalenia zawodowego, aby w jak najlepszy sposób, wielokierunkowo pomagać naszym pacjentom.

KOORDYNATORZY:

mgr KSENIA BIAŁEK  fizjoterapeuta  oligofrenopedagog
terapeuta NDT-Bobath – kurs Basic, Baby
terapeuta Integracji Sensorycznej kurs I i II stopnia- certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej
terapeuta PNF
terapeuta Terapia Ręki
terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
terapeuta Metody Dennisona – gimnastyka mózgu
terapeuta Integracji Bilateralnej
trener Sensoplastyki
ukończony kurs I i II stopnia Kinesio-Tapingu oraz Elastycznego Tapingu w pediatrii

mgr MARTA STANISZEWSKA-OBRAŁ      
fizjoterapeuta, olgofrenopedagog, opiekun dziecięcy
terapeuta NDT-Bobath kurs Basic, Baby
terapeuta Integracji Sensorycznej kurs I i II stopnia- certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej
terapeuta PNF                             
terapeuta Terapia Ręki
terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
ukończony kurs I i II stopnia Kinesio-Tapingu

mgr KATARZYNA NOWAKOWSKA
fizjoterapeuta
terapeuta NDT Bobath kurs Basic, Baby
terapeuta Integracji Sensorycznej kurs I i II stopnia- certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej                                     
terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn                   
ukończony kurs I i II stopnia Kinesio-Tapingu                                          
terapeuta Terapia Ręki