Integracja sensoryczna

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
przeprowadzamy diagnozę procesów integracji sensorycznej na podstawie wywiadu, obserwacji zachowania dziecka, oraz standardowych narzędzi diagnostycznych
diagnoza prowadzona jest na dwóch spotkaniach, po których otrzymują Państwo pisemną ocenę procesów rozwoju bazowych układów zmysłowych swojego dziecka
na życzenie rodzica możliwe jest dodatkowo indywidualne omówienie otrzymanej diagnozy podczas kolejnego spotkania diagnostycznego
możliwe jest wykonanie rediagnozy na życzenie rodzica

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
terapia prowadzona jest indywidualnie dla każdego dziecka według ustalonego na podstawie diagnozy planu terapii,
zajęcia prowadzone są na specjalnie wyposażonych salach terapeutycznej przez wykwalifikowanych terapeutów
rodzice włączani są w proces terapii oraz na bieżąco informowani są o postępach i dalszych planach terapii,