WYTYCZNE DLA FUNKCJONOWANIA GABINETU REHABILITACJI RUCHOWEJ I TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

Terapeuta :
• nosi maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe
• dezynfekuje ręce po każdym pacjencie
• dezynfekuje sprzęt po każdym pacjencie
• wietrzy salę po każdym pacjencie
• wykonuje pomiar temperatury pacjenta przed wejściem na salę
• odbiera pacjenta w drzwiach budynku ( szatnia zamknięta )

Rodzic:
• wypełnia i podpisuje ankietę wstępnej kwalifikacji przed pierwszymi mającymi się odbyć zajęciami
• wypełnia i podpisuje ankietę aktualizacyjną każdorazowo przed zajęciami
• decyduje czy Jego dziecko w czasie terapii nosi maseczkę i rękawiczki jednorazowe ( sprzęt ochronny zapewnia rodzic )

Pacjent :
• po wejściu do budynku myje i dezynfekuje ręce

GRAFIK GABINETU BĘDZIE DOSTOSOWANY DO OBECNYCH WYTYCZNYCH PRACY.